Ważna informacja Nowa
  • 3 czerwca 2018 10/11.06.2018 r. Plan adoracji Najświętszego Sakramentu w ogłoszeniach parafialnych!
  • 3 czerwca 2018 Nabożeństwo czerwcowe po mszy wieczornej…

Głos św. Jana Chrzciciela nr 118

W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. Kościół Katolicki w Polsce wchodzi z hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Przez dwa kolejne lata będziemy rozwijać tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. Jest to temat i sprawa ważka, ponieważ dostrzegamy w naszych kościołach coraz mniej młodzieży.

Jest ona widoczna przy okazji przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, a potem… gdzieś wypływa. Powodów jest zapewne wiele: słabe życie wiarą w rodzinie, oddziaływanie rówieśnicze itp.

Proszę Was, Siostry i Bracia, o osobistą lekturę i zgłębianie obecności Ducha Świętego w Kościele oraz przybliżanie sobie na nowo godności i wielkości sakramentu Bierzmowania, który przyjęliśmy. Proszę również o osobistą modlitwę w intencji naszej młodzieży, aby ochroniła w sobie skarb Świętej Wiary.

Ks. proboszcz Marcin Staniszewski

Kliknij: GŁOS_NR_118